Priorytetem jaki stawiamy w hodowli matek pszczelich jest dostarczenie pszczelarzowi sprawdzonego materiału o najlepszych cechach zgodnie z zasadą "jakoś nad ilość". Realizując te wymagania opieramy się na wieloletnim doświadczeniu oraz ciągłym doskonaleniu w technice wychowu.
      Rozprowadzane przez pasiekę "Rój" matki pszczele są tylko i wyłącznie potomstwem matek reprodukcyjnych rasy Carnica linii Sklenar. Wybór ten jest nieprzypadkowy gdyż poparty przede wszystkim długoletnią weryfikacją w naszej pasiece (od 1974r.), a także pozycją jaką linia ta zajmuje w europejskim kanonie hodowlii. Dzięki swoim niezaprzeczalnym zaletą jest to obecnie pewien wzorzec, jak i materiał wyjściowy w tworzeniu nowych grup pszczół.
      W hodowli bazujemy na matkach będących importem z Niemiec oraz Austrii. W celu sprawdzenia poprawności jak i powtarzalności cech w pierwszym roku, po sprowadzeniu, nie rozprowadzamy potomstwa uzyskanego na bazie tego materiału testując je we własnej pasiece. Dopiero pozytywna weryfikacja jest podstawą do dalszej dystrybucji. Wychów prowadzony jest w obecności matki przy jednokrotnym poddaniu maksymalnie 20 larw. Pewność pobrania larw w odpowiednim wieku uzyskana jest na zasadzie wcześniejszej izolacji matki lub też poprzez przekładanie jajeczek z wykorzystaniem ramki Jantera. Gwarantem zdrowotności rozpowszechnianych przez nas matek jest każdoroczny komisyjny przegląd pasieki z udziałem lekarza weterynarii.
      W ofercie posiadamy "jednodniówki" jak i matki ze sprawdzonym czerwieniem unasiennione na pasieczysku. Będąc członkiem sekcji hodowlanej przy Śląskim Związku Pszczelarzy na specjalne zamówienie dostarczamy matki unasiennione na trutowisku ŚZP w Murckach. Odbiór matek może nastąpić bezpośrednio w pasiece lub też pocztą za zaliczeniem pocztowym. Mimo iż gwarantujemy najwyższą jakość, a wszelkie prace wykonywane sa z zasadami sztuki, to jednak zdajemy sobie sprawe że czasami, z przyczyn niezależnych, mogą wyniknąć pewne niedoskonałości. Dlatego za punkt honoru uważamy realizację wszelkich reklamacji.

Oferta na rok 2009 obejmuje matki pszczele następujących linii Sklenar:
47/9/15; 47/H/47; 47/G/10
- szczegółowy opis linii znajduje się na stronie "Linia Sklenar"
- przy większych zamówieniach stosujemy korzystne rabaty
- wszelkie dodatkowe informacje oraz ceny można uzyskać poprzez kontakt podany na stronie "kontakt"

START